^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedszkole zawiesza działalność dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą do 10 kwietnia 2020r. Jednocześnie wprowadza się organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W związku z powyższym informujemy, że realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie odbywała się sukcesywnie z wykorzystaniem zdalnego nauczania.

Materiały dla dzieci przygotowywane przez wychowawców zgodnie z założonymi planami pracy zamieszczane będą na utworzonych e-mailach grupowych. Nauczyciele będą się z Państwem kontaktować w tym zakresie w dniu dzisiejszym.
Zachęcamy również do korzystania w domu z materiałów i portali edukacyjnych polecanych przez MEN.

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.