^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lista dzieci przyjętych
do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim
na rok szkolny 2020/21

 1. Aksamit Łukasz
 2. Bocianowska Amelia
 3. Bogacka Oliwia
 4. Buńkowski Ignacy
 5. Celmer Agata
 6. Cetler Bartosz
 7. Ciepliński Alan Nataniel
 8. Cybulski Miłosz
 9. Frasunkiewicz Antoni Wiktor
 10. Górny Oskar
 11. Jaguś Blanka
 12. Jarzyńska Julia
 13. Jarzyński Jakub
 14. Juszczyński Leon Adam
 15. Kłos Miłosz
 16. Kopacz Lena
 17. Kowalski Igor
 18. Krzywdzińska Zuzanna
 19. Kubiak Zuzanna
 20. Kwiatkowska Julia
 21. Lewandowski Leon
 22. Lewandowski Stanisław
 23. Łasiński Damian
 24. Łasiński Dominik
 25. Magdzińska Antonina
 26. Marcinkowski Jakub
 27. Musiał Zofia
 28. Mytlewski Błażej Tomasz
 29. Pieczewska Gabriela
 30. Polkowska Lila
 31. Popielec Wojciech
 32. Radko Dominik
 33. Rudewicz Filip
 34. Rudewicz Iga
 35. Rumińska Antonina
 36. Sadakiewski Łukasz
 37. Sipak Jakub Bartosz
 38. Skurzewska Lena
 39. Tylmanowski Filip
 40. Walukiewicz Jakub
 41. Wasilewski Stanisław Łukasz
 42. Wilamowski Nikodem
 43. Wiśniewska Adrianna
 44. Zakrawacz Mateusz Przemysław
 45. Zdrodowska Apolonia
 46. Zdrodowska Maja
 47. Zochowski Łukasz
 48. Żebrowska Michalina Patrycja

Lista sporządzona została w porządku alfabetycznym.

Podstawa prawna: art. 131 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Podstawa prawna: z art. 158 ust. 2, 3, 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Przewodnicząca
Komisji Rekrutacyjnej:
Ilona Plewa

Lista dzieci nieprzyjętych
do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim
na rok szkolny 2020/21

Dzieci nie przyjęte do przedszkola z rocznika 2018:

1. Jabłoński Hubert Jan
2. Kiżewska Lena
3. Kowalska Kaja
4. Lewandowski Jan
5. Łabich Oliwia
6. Puk Marcelina
7. Puk Mikołaj

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni od otrzymania informacji prawo do wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Publicznego.

Podstawa prawna: art. 158 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Przewodnicząca
Komisji Rekrutacyjnej:
Ilona Plewa

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.