^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

JEŻYKI

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”

Jeden grosz znaczy niewiele,

ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”

W dniach od 7 lutego do 31 marca 2022 już po raz kolejny przeprowadziliśmy zbiórkę monet  w ramach XXII ogólnopolskiej akcji  „Góra grosza”  organizowanej przez  Towarzystwo „Nasz dom”.  Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.  „Góra grosza” to akcja o charakterze dobroczynnym, jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Pośrednim jednak najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Rodzice wraz z dziećmi z naszego przedszkola nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie przyłączyli się do tej akcji. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli dzieciom  w całej Polsce, które nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.

Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbonki na przestrzeni tych prawie dwóch miesięcy.

Zebraliśmy wspólnie 309,04 zł. !!!

Udział w akcji pomógł uzmysłowić dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Dzieciom i ich rodzicom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za „dar serca”!

Koordynatorzy akcji: Magdalena Studnicka, Justyna Winnicka

 

Copyright © 2023. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.